Сканнерийн ангилал

Германы ярианы загвар

Герман хэлний ярианы хэв маяг гэсэн ангиллын нийтлэлүүдийг өдөр тутмын амьдралдаа хамгийн их хэрэглэгддэг, хамгийн их хэрэгцээтэй герман хэллэгүүдийг эмхэтгэн бэлтгэв. Бараг бүх түвшинд тохиромжтой.

Өдөр тутмын амьдралд Германы ярианы хэлбэрүүд, Пратисчерч Sprachführer

ӨДРИЙН АМЬДРАЛД АШИГЛАСАН ГЕРМАН ХЭЛНИЙ ХЭЛНИЙ ХЭЛБЭР (PRAKTISCHER SPRACHFÜHRER). Герман хэлэнд хэрэглэгддэг нийтлэг ярианы хэв маягийг доор харуулав. Загваруудыг эхлээд турк хэлээр бичиж, дараа нь герман үсгийн болон дуудлагыг хаалтанд бичнэ.Уншихад : тэмдэг нь өмнөх үсгийг бага зэрэг удаан унших болно гэдгийг харуулж байна.
Илүү их унших ...

Герман хэлний ерөнхий хэллэг, герман асуултын үгс ба...

ГЕРМАНЫ ЕРӨНХИЙ ЯРИАНЫ ХЭЛБЭР (PRAKTISCHER SPRACHFÜHRER) Герман хэлний асуух үгс, Герман хэлний асуух өгүүлбэрүүд байсан уу? ---- Юу? Ван? ---------- Хэзээ? Өө?…
Илүү их унших ...

Германы ярианы загвар

Энэ хичээлээр бид өдөр тутмын амьдралдаа хамгийн их хэрэглэгддэг герман хэлний ярианы хэв маягийг харах болно. Эрхэм оюутан найзууд аа, та эдгээр герман хэлний ярианы хэв маягийг сайтар сурах боломжтой.
Илүү их унших ...

Герман хэл дээрх худалдааны хэллэгүүд, худалдааны үгс ба...

Герман хэл дээрх худалдааны яриа хэлцлүүд, Герман хэлээр худалдан авалт хийх хэллэгүүд, Герман хэлээр худалдан авалт хийх, Герман хэлээр худалдан авалт хийхэд ашигладаг хэллэгүүд болон харилцах цонхууд, Герман дэлгүүрүүд ...
Илүү их унших ...

Эмнэлэг дээр хэрэглэдэг Германы код

Германы эмнэлгийн яриа, эмнэлгээс ашигласан герман өгүүлбэр, герман эмнэлгийн өгүүлбэр, герман эмнэлгийн ярианы загвар, герман өвчний өгүүлбэр,...
Илүү их унших ...

Германы SMS Хайр Мессеж Германы Үгтэй

Германы SMS мессеж, Германы сайхан үгс, Герман хайрын мессеж, Герман хайрын мессеж, Германы тусгай үгс, Герман хэл дээрх ишлэлүүд, Герман хайрын үгс, ...
Илүү их унших ...

Германы категориуд

Германы мөнгөн тэмдэгтүүд, Германы мөнгөн тэмдэгтүүдийн жишээнүүд, Германы орнуудын мөнгөн тэмдэгтүүд, Германы улсууд ба тэдгээрийн мөнгөн тэмдэгтүүд, Германы мөнгөн тэмдэгтүүд. Үнэ цэнэтэй…
Илүү их унших ...

Германы зочид буудал, зочид буудлын яриа ашиглаж өгүүлбэр

Герман зочид буудлын харилцан яриа, зочид буудалд хэрэглэгддэг герман өгүүлбэр, герман зочид буудалд хэрэглэгддэг хэллэг, герман зочид буудлын захиалга, герман зочид буудлын харилцан яриа, зочид буудал...
Илүү их унших ...

Германы гал тогооны хэрэгсэл, Германы гал тогооны хэрэгсэл

Герман гал тогооны сав суулга, герман гал тогооны хэрэгсэл, герман хоолны ширээний хэрэгсэл, герман рестораны сав суулга, герман хоолны сав суулга, герман хоол...
Илүү их унших ...

Германы хэмжүүрүүд, Германы хэмжилтийн нэгжүүд

Германы хэмжих нэгж, Германы хэмжилт, Германы нэгж, Хэмжилтийн нэгжийн герман. Эрхэм зочид оо, дараах герман хэлний хичээл нь герман хэл дээр явагдана.
Илүү их унших ...

Германы Спорт, Германы Спортын Булцуу

Германы спорт, Германы спорт, Германы спортын төрлүүд, Германы спортын нэрс. Энэ хичээлээр бид Герман хэл дээрх спортын салбаруудын талаар ярих болно.
Илүү их унших ...

Германы сэрэмжлүүлэг, анхааруулга ба заагч тэмдэг

Германы сэрэмжлүүлэг, Германы анхааруулга, Германы аюулын тэмдэг, Германы аюулын сэрэмжлүүлэг, Германы болгоомжлол, сэрэмжлүүлэг, Германы сэрэмжлүүлэг, Германы анхаарал ...
Илүү их унших ...

Германы байршил ба чиглэл

Герман хэлээр чиглэлийг харуулсан үг, өгүүлбэрүүд, Герман хэлээр чиглэл, Герман хэлээр чиглэл, Герман хэлээр чиглэл, Герман хэлээр чиглэл, Герман хэлээр чиглэл...
Илүү их унших ...

Германы болзох болон эрэн сурвалжлах гэмт хэрэг

Германы уулзалтын харилцан яриа, Германы мэндчилгээний харилцан яриа, Германы асуулт асуух, Герман хэлээр асуулт асуух, Герман хэл дээрх уулзалт, мэндчилгээ ...
Илүү их унших ...