Сканнерийн ангилал

Дунд түвшний - Герман хэлний гүнзгийрүүлсэн түвшний хичээлүүд

Германы мэдээллийн банк

Герман хэлний эссен үйл үгийн холболт

Бид герман хэлний эссен үйл үгийн залгалт гэж нэрлэгдэх сэдвийнхээ хүрээнд эссен үйл үгийн холболтын талаар мэдээлэл өгөх болно. Доорх үйл үг essen to persons (хүмүүс) болон...

Герман хэл дээрх Бедри Рахми Эйюблугийн намтар

Бедри Рахми Эйюбоглугийн Германы амьдрал. Эрхэм зочилсон хүмүүс ээ, энэхүү агуулгыг та бүхний боловсролын материалаас эмхэтгэж, герман хэл дээр бэлтгэсэн болно.

Хулганатай тосгоны Пид Пиперийн тухай Германы үлгэр (Rattenfänger von…

Германы үлгэр: Фарели тосгоны Пид Пипер (Rattenfänger von Hameln) Эрхэм зочилсон хүмүүс ээ, энэхүү контент нь та бүхний сургалтын хэрэглэгдэхүүнүүдийн нэг юм...