Германы сөрөг Кэйн, Кейн

Энэ хичээлээр бид Германы Кейн ба Кейн сөрөг нийтлэлүүдийг судлах болно. Герман хэлээр эдгээр сөрөг нийтлэлүүд ...

Германы ярианы загвар

Энэ хичээлээр бид өдөр тутмын амьдралдаа хамгийн их хэрэглэгддэг герман хэлний ярианы хэв маягийг харах болно. Эрхэм оюутнуудаа…

Герман хэлний сөрөг талууд

Энэ хичээлээр бид герман хэл дээрх сөрөг өгүүлбэрүүдийг харах болно. Жишээлбэл, "das ist ein Kind" гэсэн өгүүлбэр (энэ бол хүүхэд) ...