Сканнерийн ангилал

Герман Kelimeler

Герман хэлний үгсийн ангиллын нийтлэлүүдийг өдөр тутмын амьдралдаа хамгийн их хэрэглэгддэг Герман хэл дээрх үгсийг ангилж бэлтгэсэн. Энэ ангиллын нийтлэлүүд нь бараг бүх түвшний Герман хэл суралцагчдад тохиромжтой.

Герман хэлээр өглөөний мэнд гэж юу гэсэн үг вэ, герман хэлээр өглөөний мэндийг хэрхэн хэлэх вэ?

Өглөөний мэнд гэж германаар юу гэсэн үг вэ, герман хэлээр өглөөний мэнд гэж яаж хэлэх вэ? Эрхэм найзууд аа, герман хэл сурах шинэ...