Германы мэдээллийн банкны агуулга

Германы мэдлэгийн сан нэртэй энэ хэсэгт бусад хэсгүүдээс ялгаатай нь сэдвүүдийн танилцуулгад ямар ч дараалал ороогүй болно. Энэ хэсэгт Герман хэл сурч буй хүмүүст шаардлагатай байж болох бүх төрлийн мэдээллийг өгөхийг хичээв.Герман хэлний талаархи үндсэн мэдээлэл, ярианы хэв маяг, цаг хугацаа, өгүүлбэр зэрэг сэдвүүдийг манай сайтын бусад хэсгээс авах боломжтой. Энэ хэсгийг бүх төрлийн мэдээллийг агуулдаг тул "Мэдлэгийн сан" гэж нэрлэсэн. Энд дурдсан сэдвүүдийн талаар форумд дэмжлэг үзүүлдэг.

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлХэлний хэл юу вэ?

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлEUROPEAN COUNCIL (A1-A2-B1-B2-C1-C2) нийтлэг хэл дээрх үг

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлHOURS GERMANY (нас uhrzeit)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлХБНГУ-ын мал сүрэг

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлGERMAN LANGUAGE DRAWINGS

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлГерманы статистик мэдээлэл

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлГерман дахь EDMS (PRAPOSITIONEN)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлХАМГААЛАЛТ - ГОРИН

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлГерманаас ирсэн асуулт

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлЖЕНЕРИЙГ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЭРХЭМ ХЭЛ

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлMIT ZWEI CASUS (DATİV UND AKKUSATIV)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлГерман хэл дээр MIT DATIV

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлГерман улсад MIT AKKUSATIV-ийн PRAPOSITIONEN

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлГерман дахь KONJUNKTIONENEN

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлBILDUNG VON NOMEN - НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлАлманан дахь харилцан адилгүй хэсэг

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлГРАН НОМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлVERBEN MIT PRAPOSITIONEN (EDITORIALS INSTITUTED)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлДер RELATIVSATZ - ETWAS PRAZISIEREN

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлХЭРЭГЛЭЭНЭЭС ГАДААД ХУУДАС БАЙГУУЛЛАГА

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлГРАН-ийн бүрэлдэхүүн хэсгүүд ба цаг хугацааны SCORES

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлГерман дахь EDMS, INTERPRETERS, TERMINALS

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлGERMANY-ийн практикийн (үхлийн харилцан үйлчлэл)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлADJECTIVES - DEKLİNATİON GERMAN

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлГерман дахь TRENNBARE VERBEN (ХӨЛГӨЛТИЙН ХӨГЖИЛ)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлГУРАВДУГААР ЗҮЙЛ

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлГерман дахь CLIMATE CONTENT

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэлГерман хэл дээр бичигдсэн (SATZTYPEN)

deutsch lernenGERMAN HACİVAT KARAGÖZ PROFILE

deutsch lernenГерман дахь EMERGENCY

deutsch lernenГРЕЕР АТАТУРРЫН амьдралын хэв маяг

deutsch lernenGERMAN NATRATTIN'S HOUSE ба Келоган асуудал

deutsch lernenGERMAN COUNCIL ба ARMEN STORY

deutsch lernenGERMAN DEALS

deutsch lernenGERMAN CONJUNCTIV (Шууд бус илтгэх)

deutsch lernenГерман дахь хамгийн их ашиг олсон

deutsch lernenГРАН НАСНЫ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ

Герман хэлний сургалтGERMAN FOOTBALL TERMS

Герман хэлний сургалтГерман дахь БИДНИЙ

Герман хэлний сургалтГерман дахь цэг

Герман хэлний сургалтГерман дахь БИДНИЙ

Герман хэлний сургалтGERMAN ATATÜRKÜN ЗАЛУУЧУУДАД БАЙНА

Герман хэлний сургалтГерман дахь README мэдээ

Герман хэлний сургалтGERMAN FOOTBALL TERMS

Герман хэлний сургалтГРАН ТАНИЛЦУУЛГА ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Герман хэлний сургалтGERMANY-ийн NOZZLE тэмдэг (Satzzeichen)

Герман хэлний сургалтГерман дахь жүжигчид

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэл
GERMAN TURKISH үг (A 1)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэл
GERMAN TURKISH үг (A 2)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэл
GERMAN TURKISH үг (A 3)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэл
GERMAN TURKISH үг (B)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэл
Герман хэлний сургалт (C)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэл
GERMAN TURKISH WRITERS (D)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэл
GERMAN TURKISH үг (E)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэл
GERMAN TURKISH үг (E 2)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэл
GERMAN TURKISH WRITERS (F)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэл
GERMAN TURKISH WRITERS (G)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэл
GERMAN TURKISH WORDS (H)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэл
GERMAN TURKISH WORD (i)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэл
GERMAN TURKISH үг (J)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэл
GERMAN TURKISH WRITERS (K)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэл
GERMAN TURKISH үг (L)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэл
GERMAN TURKISH WRITERS (M)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэл
GERMAN TURKISH WRITERS (N)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэл
GERMAN TURKISH үг (O - O)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэл
GERMAN TURKISH WRITERS (P)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэл
GERMAN TURKISH үг (Q - R)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэл
GERMAN TURKISH WRITERS (S)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэл
GERMAN TURKISH үг (S - 2)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэл
GERMAN TURKISH WRITERS (T)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэл
GERMAN TURKISH WORD (U - U)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэл
GERMAN TURKISH WRITERS (V)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэл
GERMAN TURKISH WRITERS (W)

Герман хэлний мэдлэгийн суурь мэдээлэл
GERMAN TURKISH WRITERS (Y - Z)Эдгээр нь танд бас таалагдаж магадгүй юм
сэтгэгдэл