Сканнерийн ангилал

Одоогийн мэдээлэл

Манай одоогийн мэдээлэл гэсэн ангилал нь хүмүүс сонирхож буй бүх зүйлийн талаар мэдээлэл олж авах найдвартай эх сурвалж байхыг зорьдог. Бид эрүүл мэнд, технологи, урлаг, аялал, соёл, боловсрол, амьдралын хэв маяг, дижитал ертөнц болон бусад олон сэдвээр контент бэлтгэн уншигчдадаа өөр өөр өнцгөөс харахыг зорьдог. Бидний алсын хараа бол дэлхий даяар мэдээлэл олж авах боломжийг хөнгөвчлөх, хүмүүст мэдээлэлтэй шийдвэр гаргахад нь туслах явдал юм. "Одоогийн мэдээлэл" нэртэй энэ ангилал нь хүн бүрийн сонирхлыг татахуйц янз бүрийн сэдвээр контент өгөх замаар уншигчдын маань өөрийгөө болон тэдний ерөнхий соёлыг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах зорилготой юм.