Шошго сканнердах

Германы хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ

Германд дундаж цалин хэд вэ

Германы хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 2021 он ХБНГУ-ын 2022 оны хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ хүн бүрийн сонирхож буй сэдвүүдийн нэг болжээ. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нь а...