Шошго сканнердах

Герман тоо

Германы тоо, дуудлага (Die Zahlen) 2022 оны сургалтын хөтөлбөрт тохиромжтой...

Герман тоонуудын тухай энэ хичээлээр бид 1-ээс 100 хүртэлх Германы тоог харуулах болно. Манай хичээлийн үргэлжлэлд 100-аас хойшхи Германы тоонууд...

Герман цагийг хэрхэн хэлэх вэ, Германы цагны жишээ (Видео...

Энэ хичээлээр бид Герман хэлээр цагийг хэлэх, Германы цагны жишээ сэдвийг авч үзэх болно. Бидний өмнө нь нийтэлсэн видеон дээр аль хэдийн цагууд ...