Шошго сканнердах

Герман хэлний эзэмшсэн нэр томъёо

Герман хэлний эзэмшлийн төлөөний үг, эзэмшихийн төлөөний үг, залгамж үг

Герман хэлний эзэмшлийн төлөөний үг (эзэмшлийн төлөөний үг) нь нэр дээр эзэмшсэн байдлыг илтгэх төлөөний үг юм. Жишээ нь миний компьютер - чиний бөмбөг - түүний машин...