Шошго сканнердах

10-р ангийн англи хэлний хувийн төлөөний үгс

Англи хэлний хувийн төлөөний үг (Personal Pronouns) Англи хүн…

Энэ хичээлээр бид англи хэлний хувийн төлөөний үгс, өөрөөр хэлбэл англи хэлний хувийн төлөөний үгсийг авч үзэх болно. Англи хэлний хувийн төлөөний үгийг ахлах сургуулиудад ашигладаг...