Германы категориуд

Германы мөнгөн тэмдэгтүүд, Германы мөнгөн тэмдэгтүүдийн жишээнүүд, Германы улс орнуудын мөнгөн тэмдэгтүүд, Германы улсууд болон...

Дэлхийн долоон гайхамшиг

Дэлхийн 7 гайхамшиг бол эртний үед хүмүүсийн бүтээсэн бүтээл юм. Өнөөдөр эдгээр бүтээлүүдийг ихэвчлэн аялагчид ашигладаг,…

Германы Fillerin Perfekt зураг

Герман үйл үгийн залгамжлал, герман үйл үгийн урвуу хэлбэр, герман үйл үгийн Perfekt хэлбэр, герман үйл үг...