Шошго сканнердах

хүнсний ногооны үр хөврөл

Германы хүнсний ногоо

Энэ хичээлээр бид хүнсний ногоог герман хэлээр сурах болно, эрхэм оюутнууд аа. "Герман хэл дээрх хүнсний ногоо" хэмээх бидний сэдэв нь цээжлэх үндсэн дээр, өдөр тутмын амьдралын эхний шатанд...