Шошго сканнердах

герман хэлний олон хэллэг

Германы олон тооны, олон тооны өгүүлбэр видео лекц

Энэ хичээлээр бид герман хэл дээрх олон тоо - олон тоо ба олон тооны өгүүлбэрийн сэдвийг авч үзэх бөгөөд Герман хэлний видео хичээлээ үзэх болно. Олон тооны өгүүлбэр гэж юу гэсэн үг вэ?…