Шошго сканнердах

Герман хэл дээр сар

2022 оны сургалтын хөтөлбөрт тохирсон Германы сарууд болон Германы улирлын сэдвүүд...

Эрхэм найзууд аа, бид Германы сарууд, Германы улирал гэж нэрлэгддэг хичээлдээ Германы өдрүүд, Германы сар, улирлыг харах болно. Германы сарууд,...