Шошго сканнердах

герман pronoun

Герман хэлний эзэмшлийн төлөөний үг, эзэмшихийн төлөөний үг, залгамж үг

Герман хэлний эзэмшлийн төлөөний үг (эзэмшлийн төлөөний үг) нь нэр дээр эзэмшсэн байдлыг илтгэх төлөөний үг юм. Жишээ нь миний компьютер - чиний бөмбөг - түүний машин...

Герман хэл дээрх үлгэр жишээнүүд, хувь хүмүүс ба ач холбогдол бүхий үлгэр жишээ

Эрхэм найзууд аа, энэ хичээлээр бид герман хэлний төлөөний үг, хувийн болон эзэмших төлөөний үгсийг судлах болно (бид өмнөх хичээлүүддээ энэ сэдвийг аль хэдийн авч үзсэн)...