Шошго сканнердах

Герман хоолны ширээн дээр олдсон