Шошго сканнердах

Герман хэлний танилцуулга

Германы болзоо, нөхөрлөлийг танилцуулах

Герман хэлээр болзох харилцан яриа, герман хэлээр болзох ба чат хэллэг, герман болзоо ба нөхөрлөлийн хэллэг, герман хэлээр хэн нэгнийг танилцуулах, герман хэлээр уулзаж, ярилцах...

Герман хэлийг танилцуулж байна

Германы өөрийгөө танилцуулах өгүүлбэр, герман хэлээр өөрийгөө танилцуулах гэрийн даалгавар, герман хэлний танилцуулга өгүүлбэр, герман мэндчилгээ, өөрийгөө танилцуулах, танилцуулах өгүүлбэр...

Өдөр тутмын амьдралд хэрэглэгддэг Герман хэлний ярианы хэв маяг,…

ӨДРИЙН АМЬДРАЛД ХЭРЭГЛЭГДСЭН ГЕРМАН ХЭЛНИЙ ХЭЛНИЙ ХЭЛБЭР (PRAKTISCHER SPRACHFÜHRER). Герман хэлэнд хэрэглэгддэг нийтлэг ярианы хэв маягийг доор харуулав.