Шошго сканнердах

Германы асуумж

Германы Өдрийн энгийн асуултууд

Германы өдөр тутмын амьдралын энгийн асуултууд, Германы ерөнхий ярианы энгийн асуултууд, Герман хэлний үндсэн асуултууд, Герман хэлний ярианы энгийн асуултууд. Үнэ цэнэтэй…

Германы асуулга, Герман хэлний асуулгын код

ГЕРМАН ХЭЛНИЙ АСУУЛТ. Энэ хичээлээр бид герман хэл дээрх асуултын өгүүлбэрүүдийг судлах болно. Өмнөх хичээлүүдээрээ бид герман хэлээр шууд өгүүлбэр зохиож сурсан.