Шошго сканнердах

Герман хэл дээрх үгс нь илэрхийлэл