Шошго сканнердах

герман pronoun

Герман хэл дээрх үлгэр жишээнүүд, хувь хүмүүс ба ач холбогдол бүхий үлгэр жишээ

Эрхэм найзууд аа, энэ хичээлээр бид герман хэлний төлөөний үг, хувийн болон эзэмших төлөөний үгсийг судлах болно (бид өмнөх хичээлүүддээ энэ сэдвийг аль хэдийн авч үзсэн)...