Шошго сканнердах

герман pronoun

Герман хэлний эзэмшлийн төлөөний үг, эзэмшихийн төлөөний үг, залгамж үг

Герман хэлний эзэмшлийн төлөөний үг (эзэмшлийн төлөөний үг) нь нэр дээр эзэмшсэн байдлыг илтгэх төлөөний үг юм. Жишээ нь миний компьютер - чиний бөмбөг - түүний машин...