Шошго сканнердах

Герман хэлний цаг

Герман хэлээр цаг (die uhrzeit), Герман хэлээр цагийг хэлэх, Wie...

Энэ хичээлээр бид Германы цагны сэдвийг авч үзэх болно. Герман хэлний лекц; Герман хэлээр цаг хэд болж байгааг асууж, Герман хэлээр, албан ёсны болон олон нийтэд цагийг зааж өгдөг...

Герман цагийг хэрхэн хэлэх вэ, Германы цагны жишээ (Видео...

Энэ хичээлээр бид Герман хэлээр цагийг хэлэх, Германы цагны жишээ сэдвийг авч үзэх болно. Бидний өмнө нь нийтэлсэн видеон дээр аль хэдийн цагууд ...