Шошго сканнердах

Герман цаг гэж бүү хэл

Герман хэлээр цаг (die uhrzeit), Герман хэлээр цагийг хэлэх, Wie...

Энэ хичээлээр бид Германы цагны сэдвийг авч үзэх болно. Герман хэлний лекц; Герман хэлээр цаг хэд болж байгааг асууж, Герман хэлээр, албан ёсны болон олон нийтэд цагийг зааж өгдөг...