Шошго сканнердах

герман modalverben жишээ өгүүлбэр