Шошго сканнердах

герман хэлээр ярих хэв маяг

Германы ерөнхий ярианы загвар

Энэ хэсэгт өдөр тутмын амьдралдаа хамгийн их хэрэглэгддэг герман хэл ярианы хэв маяг, тэдгээрийн герман хэл дээрх бичиг үсэг, дуудлага, Германы хоёр талын харилцан яриа, тэдгээрийн...

Өдөр тутмын амьдралд хэрэглэгддэг Герман хэлний ярианы хэв маяг,…

ӨДРИЙН АМЬДРАЛД ХЭРЭГЛЭГДСЭН ГЕРМАН ХЭЛНИЙ ХЭЛНИЙ ХЭЛБЭР (PRAKTISCHER SPRACHFÜHRER). Герман хэлэнд хэрэглэгддэг нийтлэг ярианы хэв маягийг доор харуулав.

Германы ярианы загвар

Энэ хичээлээр бид өдөр тутмын амьдралдаа хамгийн их хэрэглэгддэг герман хэлний ярианы хэв маягийг харах болно. Эрхэм оюутан найзууд аа, та эдгээр герман хэлний ярианы хэв маягийг сайтар сурах боломжтой.