Шошго сканнердах

Өөрийгөө Герман хэлээр танилцуул

Герман хэлийг танилцуулж байна

Германы өөрийгөө танилцуулах өгүүлбэр, герман хэлээр өөрийгөө танилцуулах гэрийн даалгавар, герман хэлний танилцуулга өгүүлбэр, герман мэндчилгээ, өөрийгөө танилцуулах, танилцуулах өгүүлбэр...

Герман өөрийгөө танилцуулах код

Энэ хичээлээр бид герман хэлээр өөрийгөө танилцуулах, герман хэлээр өөрийнхөө тухай мэдээлэл өгөх талаар мэдээлэл өгөх болно, эрхэм найзуудаа. Өөрсдөө герман хэлээр