Шошго сканнердах

герман өдөр

2022 оны сургалтын хөтөлбөрт тохирсон Германы өдрүүдийн дуудлага, турк хэлүүд...

Эрхэм найзууд аа, Германы өдрүүд, Германы долоо хоногийн өдрүүд гэсэн хичээлд тавтай морил. Бидний эхний хичээлүүд иймэрхүү герман хэлээр хоёулаа...