Шошго сканнердах

герман хэл дээр хамгийн их хэрэглэгддэг үгс