Шошго сканнердах

герман хэлний олон тооны заалтууд

Германы олон заалтууд, Германы кодын олон тооны жишээ

Герман хэлний олон тооны өгүүлбэр нэртэй энэ хичээлээр бид өмнөх герман хэлний хичээл дээр судалж байсан олон тооны өгүүлбэрүүдийг судлах болно. Мэдээжийн хэрэг, ганцаарчилсан байдлаар ...

Германы олон тооны, олон тооны өгүүлбэр видео лекц

Энэ хичээлээр бид герман хэл дээрх олон тоо - олон тоо ба олон тооны өгүүлбэрийн сэдвийг авч үзэх бөгөөд Герман хэлний видео хичээлээ үзэх болно. Олон тооны өгүүлбэр гэж юу гэсэн үг вэ?…