Шошго сканнердах

Герман хэлээр тусгаарлагддаггүй ямар үйлдлүүд байна вэ?