Шошго сканнердах

Германы худалдааны тэмдэг

Германы Cümleler худалдааны зорилгоор ашигладаг

Герман хэлээр худалдаа хийхэд хэрэглэгддэг хэллэгүүд Энэ хичээлээр бид дэлгүүр хэсэх үед хамгийн их хэрэг болох герман хэлний ярианы загвар хэрэгтэй болно.

Герман хэл дээрх худалдааны хэллэгүүд, худалдааны үгс ба...

Герман худалдааны харилцах цонх, Герман худалдааны хэллэг, Герман хэлээр худалдаа хийх, Герман хэллэг, дэлгүүр хэсэхэд ашигладаг харилцах цонх, Герман хэл...