Шошго сканнердах

Герман хэл 9. хичээлийн сэдэвтэй илэрхийлэл

9-р ангийн Герман хэлний хичээлүүд

Эрхэм оюутнуудаа, манай сайтад Герман хэлний олон зуун хичээл байдаг. Таны хүсэлтийн дагуу бид бага, ахлах ангийн сурагчдад зориулсан эдгээр сургалтуудыг санал болгож байна.