Шошго сканнердах

Герман хэл 12. хичээлийн сэдэвтэй илэрхийлэл

11, 12-р ангийн Герман хэлний хичээлүүд

Эрхэм оюутнуудаа, манай сайтад Герман хэлний олон зуун хичээл байдаг. Таны хүсэлтийн дагуу бид бага, ахлах ангийн сурагчдад эдгээр хичээлүүдийг санал болгож байна....