Шошго сканнердах

9. Ангилал нь Еврог тоог илэрхийлэх

Германы тоо, дуудлага (Die Zahlen) 2022 оны сургалтын хөтөлбөрт тохиромжтой...

Герман тоонуудын тухай энэ хичээлээр бид 1-ээс 100 хүртэлх Германы тоог харуулах болно. Манай хичээлийн үргэлжлэлд 100-аас хойшхи Германы тоонууд...