Шошго сканнердах

10-р ангийн герман цагаан толгой